Návody FIT ČVUT

Dokumentační web Oddělení ICT FIT ČVUT

Informace o počítačovém prostředí FIT ČVUT

Provoz počítačové sítě a celofakultních služeb FIT ČVUT zajišťuje na fakultě oddělení ICT. Celouniverzitní služby (např. aplikace KOS) poskytuje Výpočetní a informační centrum ČVUT, zkráceně VIC.

Obecná pravidla používání sítě ČVUT stanovuje příkaz rektora č. 8/99. Tento dokument a řadu dalších informací pro studenty i zaměstnance naleznete (po přihlášení) na SharePointu ČVUT https://sharepoint.cvut.cz.

Kopie je k dispozici též zde, spolu s dalšími dvěma dokumenty:

Uživatelské jméno a hesla

Uživatelské jméno je na celém ČVUT jednotné. Je snaha sjednocovat i používaná hesla (autentizační místa).

Heslo ČVUT

Heslo ČVUT je nejvyšším (nejdůležitějším) heslem na ČVUT. Potřebujete ho například pro:

  • vstup do informačního systému školy (přihlašování na zkoušky apod.)

  • přihlašování do operačního systému GNU/Linux v počítačových učebnách

  • práci s elektronickou poštou

  • přihlašování do webových aplikací začleněných pod Single Sign-On System Shibboleth

  • zjištění nebo nastavení jiných hesel

Heslo FIT

Autentizační zdroj k fakultním aplikacím se v určitých situacích (přerušené studium, absolvent) přepíná z Hesla ČVUT na Heslo FIT. Pro případ zapomenutí nebo expirace Hesla FIT je vhodné mít v ICT Profilu zaregistrovanou soukromou e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím můžete Heslo FIT též nastavit.

Počáteční systémové heslo

Počáteční systémové heslo vám umožní se poprvé přihlásit do nezávislých počítačových systémů, které budete během studia používat.

Například operační system Solaris na serverech fray. Slova "počáteční systémové" jsou zvolena úmyslně. Systémové - jde o nezávislý systém, se svými vlastními účty a hesly. Takže po změně hesla na systému Solaris bude nové heslo platit jen pro systém Solaris, nepřenese se do jiných nezávislých systémů. A slovem "počáteční" rozumíme, že právě tato počáteční hodnota hesla bude nastavena při zakládání účtu v případných dalších nezávislých systémech. Nejčastěji se setkáte pravděpodobně se dvěma takovými nezávislými systémy, Solaris a databázový system Oracle.

Specifické použití počátečního systémového hesla poznáte ve specializovaných učebnách 344 (síťová) a 345 (bourací) v Nové budově. Zde se používá počáteční hodnota tohoto hesla pro přihlašování se na http proxy serveru.

Bezpečnost hesla

Hesla nikdy nikomu nesdělujte! Pracovníci školy ani administrátoři serverů z ICT oddělení nemají právo zjišťovat Vaše heslo. Různá varování jako třeba Překročili jste kapacitu poštovní schránky, tady napište heslo kvůli zachování její funkčnosti jsou vždy pokusem o zneužití vašich přihlašovacích údajů.

Ve vlastním zájmu volte hesla dostatečně složitá a každé z hesel si nastavte jinak.

Kde si hesla nastavím

Heslo ČVUT

Při zápisu do studia obdržíte (nebo si připomenete) kód Vaší přihlášky na ČVUT. Ten spolu s Vaším datem narození použijete druhý nebo další den po zápisu ke zjištění uživatelského jména a nastavení Hesla ČVUT. K tomu slouží webová aplikace První Heslo.

Viz též informace na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/heslo-cvut/prvni-heslo

Aplikace První Heslo je určena jen pro ty, kteří na ČVUT dosud nikdy nestudovali a Heslo ČVUT nikdy dříve nezískali.

Pokud Heslo ČVUT zapomenete, musíte navštívit Vydavatelství průkazů ČVUT. Po ověření totožnosti umějí ve Vydavatelství nastavit nové Heslo ČVUT.

Doba platnosti Hesla ČVUT: Heslo ČVUT má platnost jeden rok. Uživatel si ho tedy musí pravidelně měnit.

Pokud se na ČVUT vracíte a v minulosti jste již Heslo ČVUT používali, mohlo v době Vaší nepřítomnosti expirovat. Na adrese https://usermap.cvut.cz/resetPassword je možné ještě po dobu 6 měsíců od expirace formou samoobsluhy nastavit heslo nové.

Heslo FIT

Heslo FIT si můžete nastavit v aplikaci ICT Profile https://profile.fit.cvut.cz. Do aplikace se přihlásíte Heslem ČVUT. Tato aplikace slouží ke zjištění nebo nastavení i dalších prvků ICT prostředí na FIT ČVUT.

Doba platnosti Hesla FIT: Také Heslo FIT má platnost jeden rok. Uživatel si ho tedy musí pravidelně měnit.

Systémové heslo

Počáteční hodnotu systémového hesla najdete v aplikaci ICT Profile https://profile.fit.cvut.cz.

Průkaz studenta

Průkaz studenta budete potřebovat při celé řadě příležitostí. Například při vstupu do budov a učeben, včetně počítačové učebny v NTK. Průkaz si vyzvedněte ve Vydavatelství průkazů.