Návody FIT ČVUT

Dokumentační web Oddělení ICT FIT ČVUT

Elektronická pošta na ČVUT FIT

Úvod

Elektronická pošta je důležitým a často používaným nástrojem pro komunikaci mezi pracovníky fakulty i studenty.

Adresa uživatele má tvar username@fit.cvut.cz. V dalším textu takové adrese říkejme úřední adresa.

Zaměstnanci a doktorandi obvykle mají navíc ještě alias jmeno.prijmeni@fit.cvut.cz. Z funkčního hlediska jde o totožné adresy.

Pošta je doručována do poštovní schránky (mailboxu) na server imap.fit.cvut.cz. Uživatel si sám může nastavit, zda poštu chce doručovat do této schránky, nebo zda ji chce eventuelně doručovat někam jinam. Mluvíme o nastavení doručovací adresy. Doručovací adresu si můžete nastavit v aplikaci ICT Profile https://profile.fit.cvut.cz.

Dodržujte prosím pravidlo, že při korespondenci s učiteli a dalšími pracovníky školy budete používat školní adresu. Ačkoliv adresa ve tvaru například novakj23@fit.cvut.cz nevypadá příliš pěkně, příjemce dopisu získává alespoň nějakou představu, s kým vlastně komunikuje. V případě adresy např. jan.novak@seznam.cz je odesilatel mnohými považován za neznámou anonymní osobu a setkáte se možná i s názorem, že takovým anonymům není nutné odpovídat.

Server imap.fit.cvut.cz

S poštovní schránkou na serveru imap.fit.cvut.cz lze pracovat dvěma způsoby.

  1. webový prohlížeč

  2. imap protokol

Poštovní schránka a dopisy v ní uložené zůstávají trvale na serveru imap.fit.cvut.cz. Proto uvedené dva způsoby práce můžete libovolně střídat podle okamžité potřeby.

Webmail RoundCube

Na adrese http://imap.fit.cvut.cz je k dispozici webová poštovní aplikace RoudCube. Je začleněna do celoškolského systému webové autentizace Single Sign-On (SSO) Shibboleth.

Imap protokol

K poštovní schránce lze také přistupovat imap protokolem z programů jako jsou Thunderbird nebo Outlook. Tento způsob asi použijete i na mobilních telefonech a podobných zařízeních.

Parametry pro připojení jsou:

  • server imap.fit.cvut.cz, port 993

  • SSL spojení (v Thunderbirdu Connection security: SSL/TLS)

  • autentizační metoda: Normal Password (o šifrování celého spojení se serverem se stará komunikační kanál SSL)

  • přihlašovacím jménem je Vaše uživatelské jméno

Pro odesílání pošty z klientského programu je potřeba nastavit parametry protokolu SMTP:

  • smtp server imap.fit.cvut.cz, port 465

  • SSL spojení (v Thunderbirdu Connection security: SSL/TLS)

  • autentizační metoda: Normal Password (o šifrování celého spojení se serverem se stará komunikační kanál SSL)

  • přihlašovacím jménem je Vaše uživatelské jméno

V programu Thunderbird lze pro počáteční nastavení zadat jen e-mailovou adresu a pak využít autodetekci, která spolupracuje s konfiguračním serverem FITu.

Další informace

Další a podrobnější informace naleznete na samostatných stránkách.

Doručování, doručovací adresa

Poznámky k RoundCube

E-mail po ukončení studia