Návody FIT ČVUT

Dokumentační web Oddělení ICT FIT ČVUT

Seznam učeben

Počítačové učebny

Počítačové učebny jsou vybaveny počítači pro vyučujícího a posluchače, dále projektorem (nativní rozlišení 1920x1080) možností připojit vlastní notebook (pouze VGA). Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT).

Kapacita počítačových učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny níže.

Počítačové učebny

Místnost

Poznámka

T9:303

Windows/Linux, Intel IvyBridge.

T9:348

Windows/Linux, Intel SandyBridge.

T9:349

Windows/Linux, Intel Haswell, kapacita počítačové učebny je 48 posluchačů a vyučující.

T9:350

Windows/Linux, Intel SandyBridge, nVidia CUDA.

T9:351

Windows/Linux, Intel IvyBridge, nVidia CUDA.

TK:PU1

Linux, Intel IvyBridge, kapacita počítačové učebny je 48 posluchačů (+2 místa bez PC techniky) a vyučující.

Seminární učebny

Seminární učebny jsou vybaveny projektorem, počítačem pro vyučující, možností připojit vlastní notebook - VGA signál. Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT). Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny v tabulce níže.

Kapacita seminárnách učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Seminární učebny

Místnost

Poznámka

T9:301

audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule

T9:302

audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule

T9:343

učitelské PC Linux

T9:346

audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule

T9:347

audio, HDMI připojení notebooku, učitelské PC Windows/Linux, pylonové tabule

TH:A-942

učitelské PC Linux, pylonové tabule

TH:A-1242

učitelské PC Linux, pylonové tabule

TH:A-1247

učitelské PC Linux, pylonové tabule

TH:A-1342

učitelské PC Linux, pylonové tabule

TH:A-1442

učitelské PC Linux, pylonové tabule

Specializované laboratoře

Specializované laboratoře jsou vybaveny počítači pro vyučujícího a posluchače, dále projektorem (nativní rozlišení 1920x1080) možností připojit vlastní notebook (pouze VGA). Ve všech učebnách je bílá tabule pro popis suchými fixy (doplňuje Oddělení ICT).

Kapacita počítačových učeben je 24 posluchačů a vyučující.

Případné odlišnosti a další vybavení jsou uvedeny níže.

Specializované laboratoře

Místnost

Název

Poznámka

T9:344

Síťová laboratoř

Používání OS s oprávněními superuživatele, zařízení Cisco, Inc. nejen pro výuku kurzů CCNA, IPv6 laboratoř

T9:345

Bourací učebna

Používání OS s oprávněními superuživatele.

TH:A-1042

HW laboratoř / Laboratoř počítačového inženýrství Jana Hlavičky.

Windows/Linux, Intel Haswell.

TH:A-1048

HW laboratoř / Laboratoř Michala Servíta / Laboratoř číslicového návrhu, spolehlivosti a inteligentních vestavených systémů.

Windows/Linux, Intel Haswell, kapacita počítačové učebny je 12 posluchačů a vyučující.

TH:A-1142

Apple učebna

macOS/Linux/Windows, Intel IvyBridge, HDMI připojení notebooku.