Návody FIT ČVUT

Dokumentační web Oddělení ICT FIT ČVUT

Rozcestník

Tento web slouží k publikaci návodů pro služby ICT provozované na FIT ČVUT. Stránka je rozcestníkem vedoucím k jednotlivým návodům.

Návody dle kategorií

Identita a uživatelské účty

Návody v této kategorii se týkají vzniku uživatelského účtu, nastavení a resetu hesel a zániku uživatelského účtu

E-mail

Elektronická pošta na FIT ČVUT - přístup do schránky, uživatelské změny v doručování pošty.

Počítačová síť

Informace o možnostech připojení - ethernet, síť Eduroam, VPN přístup

Učebny

Informace o učebnách fakulty

Služby počítačové sítě

Návody k různým aplikacím provozovaným na FIT

Prostory fakulty

Informace o prostorech fakulty

Hlášení problémů

Problémy či chyby hlašte e-mailem na adresu helpdesk@fit.cvut.cz. Stručně a výstižně popište problém a nezapomeňte uvést URL, kde se problém objevil.